{ga}
Werkwijze

Budgetbeheer

De bouwheer heeft een budget én een lijst van wensen.
Budget en wensen staan meestal lijnrecht tegenover elkaar.
Daarom is voor HILDÊS GROUP  een doorgedreven budgetbeheer onontbeerlijk.
Via een gedetailleerde meetstaat krijgt de bouwheer reeds van bij het voorontwerp een idee in de prijsvorming van zijn wensen.
M.a.w. het team van HILDÊS GROUP  controleert van bij het voorontwerp de budgetten en stuurt bij waar nodig.
De bouwheer kan vanaf dat moment weloverwogen keuzes maken om binnen zijn budget te geraken.

Lage prijs garantie

HILDÊS GROUP  streeft er naar om u de beste prijs voor uw project aan te bieden.
Om deze laagste prijs te kunnen garanderen drukt HILDÊS GROUP  een aantal vaste kosten.
Daarom werkt HILDÊS GROUP als volgt:

 • HILDÊS GROUP  legt de nadruk op de tevredenheid van de bouwheer en rekent op zijn mond-aan-mond reclame.
 • HILDÊS GROUP :
  • werkt niet met advertenties
  • heeft geen verkopers
  • heeft geen modelwoningen
  • werkt met de grote toonzalen van importeur en fabrikanten
  • heeft een zeer eenvoudige hiërarchische structuur

Kwaliteit-meerwaarde

HILDÊS GROUP bestaat uit een team van architecten en ingenieurs.
Het architectenteam zorgt voor de ontwerpen volgens de wensen van de klant en het budget, en dit binnen het kader van de hedendaagse tendenzen op gebied van ecologie en isolatie.
Het ingenieursteam zorgt voor de studie van de technische installaties volgens de huidige normeringen en toekomstgerichte energiemaatstaven.
Het team voert volgende taken uit:

 • bespreking met de bouwheer omtrent het programma
 • bespreking van voorontwerpen en opmaak van de meetstaten hieromtrent, zulks in overeenstemming met het budget van de bouwheer en de optimalisatie van het project.
 • advies omtrent de materiaalkeuze in functie van de optimalisatie van de totaalprijs
 • advies omtrent materiaalkeuze in functie van de  kwaliteitsgarantie
 • opstellen van het nacalculatierapport na de ruwbouwfase en materiaalkeuze.
 • volledige technische coördinatie van alle werken
 • organisatie van de nodige werfvergaderingen al of niet in aanwezigheid van de bouwheer en architect
 • bijstand bij de oplevering

Mede door bovenvermelde werforganisatie, de werfopvolging, de netheid op de werf, de strenge selectie en voortdurende begeleiding van aannemers en leveranciers resulteert deze werkwijze in een niet te onderkennen meerwaarde.

Termijngarantie

HILDÊS GROUP engageert zich steeds tot de algehele uitvoering der werken aan een vaste prijs volgens de bepalingen vastgelegd in haar offerte en dit binnen een vooraf vastgestelde uitvoeringstermijn.

HILDÊS GROUP Bomastraat 14 9000 Gent België Tel.: +3292 35 07 75 Fax: +3292 35 07 79 info@hildesgroup.com BTW BE0461 009 425